Hakkımızda

Değerli Öğretmenimiz,

Matematik ve Geometri her daldaki öğrenciler için YGS – LYS’nin amiral gemisi gibidir. Öğrencilerin üniversiteye girmelerini sağlayan branşlardır. Buna rağmen çoğu öğrenci Matematik – Geometri çalışma konusunda zorluk çekmektedir.

Günümüzdeki öğrencilerin çoğu ilköğretimden lise son sınıfa kadar ciddi bilgi eksikliğiyle gelmektedirler. Biz öğretmenler bu bilgi eksikliğine rağmen öğrencileri kısa sürede bilgiyi sentezleyecek ve analiz yapacak bireyler haline getirip sınava hazırlamaya çalışıyoruz.

Sınıfta biz öğretmenler konulara ait tüm bilgiyi verip, ilgili tüm soruları çözdüğümüz halde öğrenciler verilen ödevleri yapma konusunda zorluk çekmektedirler. Ödevlerini neden yapmadıklarını sorduğumuz zaman çoğu öğrenci (hepsi değil J ) verilen ödevdeki soruları daha önce görmediğini, bu yüzden yapamadığını belirtmektedir. Ayrıca konuyu yeterince kavrayamadığı için sorular zor gelmekte, öğrenci çalışmak istese bile bilgi eksikliğinden dolayı yılmaktadır.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için biz Sonuç Yayınları olarak öğrencilerdeki bilgi eksikliğini gözönünde bulundurarak bu kaynakları hazırladık. Biz bu kaynakları hazırlarken öğretmenlerin, o gün anlattığı bölümle ilgili ödev verebilmesini ve soruları kavramsal düzeyde tutarak öğrencilerin soruları çözerek bilgiyi iyice öğrenmesini hedefledik. Ayrıca kaynaklarımızı ÖSYM’nin bugüne kadar kullandığı veya kullanma olasılığının olacağı sorulara temel olacak şekilde hazırlamaya çalıştık.

Ayrıca hazırladığımız Geometri kitapları şu an ki müfredat programıyla birebir aynı olan tek yayındır.

Amacımız, tüm öğrencilere Matematik ve Geometriyi sevdirmek ve öğretmek...